ἱερατεύομεν

ἱερατεύομεν
ἱ̱ερᾱτεύομεν , ἱερατεύω
to be priest
imperf ind act 1st pl
ἱερᾱτεύομεν , ἱερατεύω
to be priest
pres ind act 1st pl
ἱερᾱτεύομεν , ἱερατεύω
to be priest
imperf ind act 1st pl (homeric ionic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”